Adım Adım Kur'an Dili - Necla Yasdıman

Ürün Kodu:
9789759238001
Teslimat Süresi: 1 - 3 Gün
Sayfa Sayısı: 800
Kağıt Tipi: 1. Hamur
Tipi: Ciltli
Stok Durumu: Stokta Mevcut
Minimum Sipariş: 1 Adet
Kategori: Arapça ve Kur'an Kitapları
Piyasa Fiyatı:

60.00 TL

Bizdeki Fiyatı: 40.00 TL (KDV Dahil)

Sipariş için Telefon Numaralarımız:

0536 301 10 79

0505 979 88 88

0232 343 27 27

 

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATAN DİL KİTABI
*İLAHİYAT FAKÜLTELERİ
*İMAM HATİP LİSELERİ
*ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ
*ARAPÇA DİL KURSLARI
*EV GRUPLARI

ve Kendi Kendine Arapça Öğrenmek İsteyenler İçin ÖNEMLİ KAYNAK Arapça’yı adım adım sıfırdan ele alıp en ileri gramer kaidelerini de içeren bu eser, bol cümle örnekleriyle konuların tamamen kavranmasını sağlar. Ayrıca 1300’e yakın Ayet-i Kerimeyi tahlil eder. Böylece;

Kendi kendinize Kur’an’ın manasını ve hadisleri anlayabilirsiniz.

Arapça telaffuzunuzu düzeltebilirsiniz,

Arapça konuşan insanlarla konuşabilirsiniz,

Arapça kitap ve dergileri okuyabilirsiniz,

Televizyon radyo konuşmalarını anlayacak hale gelebilirsiniz.

 

Yrd. Doç. Dr.  Necla Yasdıman hoca tarafından hazırlanan bu eser de aynı zamanda interaktif ortamda kitap, cd şeklinde de sunulmaktadır.

 

Yrd. Doçent Dr. Necla Yasdıman hocamızın Adım Adım Kur'an Dili kitabından alınmış alıntıyı incelemek için lütfen tıklayınız.

 

Adım Adım Kur'an Dili kitabımızın içinden çıkan İnterkatif CD'nin kurulum anlatımı için lütfen tıklayınız. 

 

 

(BİRİNCİ BASKIYA)

ÖNSÖZ

İngilizce, Almanca, Fransızca gibi çeşitli dillerin, çaba gösterildiği takdirde, yeterince öğrenilebildiği günümüzde aynı ilgiyi dünyâ ve ahiret saadetinin imkanlarını önümüze seren Kur’ân’ı anlamaya vesile olacak bir dile, yâni Arapça’ya göstermemek doğrusu büyük bir eksiklik...

İnsanımızın bir kısmı kutsal metnimizin dilini öğrenmenin mümkün olmadığını düşünerek çalışmaya niyet etmiyor. Oysaki, bizim elinizde bulunan bu kitabın hazırlanmasına kadar yaptığımız eğitim sürecindeki tecrübelerimiz derslerimize katılanlara bu işin hiç de sanıldığı kadar zor olmadığını göstermiştir.

Tecrübelerimizin ışığında hazırladığımız bu kitapta gramer-tercüme metodunu esas aldık. Anlaşılması zor olan konular, konu bütünlüğü takip edilmeksizin bol örneklerle açıklanmış ve ayrıca alıştırmalarla da bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Arapça gramer kitaplarında genellikle konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle zamanından önce gramer kuralları verilmemiş metinler sunulmakta, bu ise Arapça’da belirli bir seviyesi olan okuyucuya hitap etmektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça’ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da Arapça öğrenmekten vazgeçme noktasına getirmektedir. Biz bu eserimizde, daha iyi anlaşılması bakımından, bol tercümeli örnekler ve alıştırmalarla konulan işledik. Aynı zamanda konuşma ve konuşturma metodunu da ihmal etmedik. Arapça’da okunan metni doğru harekeleme metnin tercümesi için ne kadar gerekliyse, konuşma ve söyleneni anlama da o kadar gereklidir. Bol pratik yapmak ve kulak alışkanlığı kazanmak için Arapça yayın yapan radyo ve televizyon kanallannın anlaşılmasa bile izlenmesi önemlidir. Bu şekilde, küçük çocuklann konuşmayı dinleyerek öğrenmesi gibi meraklılar da, gayretlerine göre, bir veya iki sene içinde kendilerine yetecek kadar Arapça’yı öğrenebileceklerdir. Aynı tecrübelerden geçen biri olarak bu kitabı hazırlamaktaki amacımız; okuyucuların Kur’ân-ı Kerîm’i aslından okuyup anlamalarının hazzını duymalarında, bir nebze de olsa, yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu kitap Arapça konuşmak isteyenlerin ilk adımı atmalarını da sağlayacaktır.

Allah’ın Kelâmı iki kapak arasındadır. Bu kelâmın kelimelerinin anlamlarını ve gramer kurallarını öğrenmek imkansız değildir. Üstelik böyle bir çaba en zevkli ve en büyük ibâdetlerden birisidir. Çünkü ibadetlere götüren yol da ibâdettir... Unutmayalım ki, ameller niyetlere göredir...

 

Bu kitap nasıl çalışılacak?

Okuyucu, kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça’sına bakarak Türkçe’sini, Türkçe’sine bakarak Arapça’sını söyleyecek hale geldiği zaman, o konuyu anlamış demektir. Hedefi böylece belirledikten sonra, bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Bunun için, konuda geçen her kelimenin okuyucu tarafından alfabetik sıraya göre hazırlanmış kelime defterine kaydedilmesi uygun olacaktır. Diğer taraftan, yine okuyucu tarafından hazırlanacak alıştırma defterine her yeni geçen kelimenin en az üç defa Arapça’sı ve Türkçe’siyle birlikte yazılması, kelimenin kullanıldığı cümlenin de kelimenin altına kaydedilmesi konunun anlaşılması açısından yararlıdır. Çünkü kelimeler cümle içindeki halleriyle daha kolay akılda kalmaktadır. Okuyucu şayet tek başına çalışıyorsa evde, arabada, mutfakta herhangi bir işle meşgulken fiil çekimlerine göz atarak bol bol tekrarlama imkanını elde edecektir. Yalnız değil de arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorsa, o takdirde öğrenilen kelimelerle karşılıklı konuşulacak, bilinmeyen kelimeler de sözlükten bulunmak suretiyle kelime hâzinesi genişletilecektir. Konuşma ve anlamaya yetecek kadar bol kelime kullanılan bu kitap iyi çalışıldığı takdirde sadece Kur’ân’ın anlaşılmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda Arapça eserlere girişin anahtarım da vermiş olacaktır.

Başarı dileklerimle... Allah yâr ve yardımcımız olsun...

 

Neclâ YASDIMAN

 Eylül 2001 İZMİR

 

(İKİNCİ BASKIYA)

ÖNSÖZ

Elinizdeki kitabın hem birinci baskısının kısa bir zamanda tükenmesi ve hem de gelen yoğun talepler üzerine ikinci baskısının yapılması zarureti doğmuştur. Bize ulaşan haberlerden, bu kitabın önceki baskısının önsözünde belirtilen şekilde, kendi kendine çalışanların bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Okurlanmızın, tavsiye edilen metod ile, kitabı bitirdiklerinde başarıyı elde etmiş olduklarını duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Talepler doğrultusunda, bu yeni baskıya hem tek başına ve hem de topluca çalışma yapmak isteyenler için, yararlı olacağını umduğumuz bir takım ilâveler yapmış bulunuyoruz. Bu çerçevede, öncelikle birinci baskıdaki basım hataları giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Arapça alfabedeki harflerin yazılış kurallan anlatılmıştır. Yine, ayetlerde geçen kelimelerin anlamlan verilmiş, gerekli görülen yerlerde de kelimelerin irablan (cümle içindeki gramer tahlilleri) yapılmıştır. İlâveten, Fâtihâ, Yâsin, Tebâreke, Nebe, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti (Amenerrasûlü), Ayet’ül-Kürsî, Kıyâme, Fecr Sûresi ve aşağısı, namaz sureleri olarak bilinen kısa sûreler de dâhil olmak üzere, Kur’an’dan en fazla okunan sûreler tek tek kelime anlamlan verilmek suretiyle kitabın sonunda kaydedilmiştir.

Birinci baskının önsözünde de belirtiğimiz gibi, Arapça gramer kitaplannda genellikle sarf nahiv şeklinde sınıflandırma yapılarak, konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle, henüz gramer kurallan anlatılmamış metinler zamanından önce verilmekte, bu durum ise Arapça’da belirli bir seviyesi olmayan okuyucuya hitap etmemektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça’ya yeni başlayanlan umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da onlann Arapça öğrenme heveslerini kırmaktadır. Biz bu durumu gözönünde tutarak, nevi şahsına münhasır bir metod olmak üzere, adım adım cümle kuruluşuna götüren yeni bir metodu ortaya koymaya çalıştık. Bunu yaparken, şu anda Arap ülkelerinin orta okul ve liselerinde okutulan gramer kitaplan ve Arap dünyasında yayınlanmış olan ve bizim bibliyografyada bir kısmını zikrettiğimiz, pekçok kitap üzerinde çalıştık. Bu kitaplardan yeri geldikçe alıntılar ve tercümeler yaptık. Tercümede, Arapça cümlenin daha iyi anlaşılması amacıyla, kelime kelime ve birebir çeviri yaptık. Ayet mealleri için ise, bibliyografyada kullanılan mealleri tercih ettik. Biz bu eserde dersleri işlerken esas olarak metin bütünlüğünü değil, onun yerine dersin anlaşılmasını hedefledik. Konuların sonunda yer alan bol cümle örnekleri, yine konuyla ilgili ayetler ve ayrıca alıştırmalarla bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaya çalıştık.

Bu kitapta tüm gramer konularını kapsayacak şekilde 1300’e yakın ayet incelenmiş, böylece geriye kalan tüm Kur’an âyetlerinin de anlaşılmasına zemin hazırlanmaya çalışılmıştır. Kitaptaki ayetler yaşantımız boyunca hep hatırlanması ve rehber alınması gereken ayetler arasından özenle seçilmiştir.

Aslında bu kitabın öğrenci tarafından daha büyük bir ilgi ile takip edilebilmesi için resim vb. şeyler ilâve edilebilir, boyutları da küçültülebilirdi. Fakat o takdirde kitabın hacmi yedi sekiz cilde ulaşacak, bu durumda ise maliyetler artacak ve okuyucunun alım gücü zorlanacaktı. Bu nedenle kitap, çok yoğun bilgi içermesine karşın, tek ciltten oluşmuş bulunmaktadır. İleride bu kitabı, bölümler halinde, yardımcı kitap ve CD ilâvesiyle çıkartmak gibi bir arzumuz bulunmaktadır. Arkasından da Allah izin verirse, halen üzerinde çalıştığımız baştan sona tüm Kur’ân kelimelerinin mana ve gramatik olarak incelendiği bir başka eseri yayınlamayı düşünüyoruz.

Sonuçta, bu kitabı alıştırmalarını yapmak suretiyle tamamiyle çalışan bir kimse, bir en fazla iki senede, yaklaşık olarak beş bin kelime öğrenecektir. Bu durumda da, Arapça yazılmış kitaplan, dergileri, gazeteleri genel olarak anlayabilecek, bilemediği kelimeleri de sözlükten bakmak suretiyle, tercümeler yapabilecektir. Diğer taraftan, Arapça yayınları dinlemek ve imkân buldukça Arapça konuşan kimselerle pratik yapmak suretiyle de kendisini ifade edecek kadar Arapça konuşabilecektir.

Çalışmak bizden, yardım Allah’tandır...

Dr. Neclâ YASDIMAN
Şubat 2003 İZMİR

 

(ÜÇÜNCÜ BASKIYA)

ÖNSÖZ

İkinci baskının üzerinden bir sene dolmadan üçüncü baskının yapılması önce Rabb’in istek ve lütfundandır... Sonra da Türk insanının O yüceler Yücesi’nin insanlığa gönderdiği mektubu olan Kur’ân’ı aslındaki sırlarıyla öğrenme gayretindendir. Kitabın tashihindeki katkılarından dolayı Rize İlahiyat Fakültesi Arapça Dersi öğretim görevlisi Resul Sevinç’e teşekkürler..

Bu bir kitabı çalışmakla hem Allah’ın kitabını anlamaya, hem konuşmaya başlıyorsak doğrusu bu, ucunda böylesine kocaman nimetler bulunduğu için az bir çabadır. Maliyet açısından herkes alabilsin diye yine tek ciltte topladık. Arzu eden okuyucular kitablarım aldıktan sonra bir ya da taşınması kolay olsun diye iki cilt halinde ciltletebilirler.

Gönül dolusu dua ve başarılar...

Dr. Neclâ Yasdıman

Şubat 2004 İZMİR

 

 

(DÖRDÜNCÜ BASKIYA)

ÖNSÖZ

Adım Adım Kur’an Dili’nin, daha önce sözünü verdiğimiz, CD’leri çıkmıştır. CD’ler görüntülü ve sesli, bilgisayar ortamında çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Kitaptaki alıştırmaların cevaplan da CD’lere ilave edilmiştir.

Sevgili okurlarımızın isteği doğrultusunda kitabın CD’lerini çıkarmayı bizlere nasip eden O yüceler Yücesi Allah’a hamdolsun...

 

Dr. Neclâ YASDIMAN
Şubat 2004 İZMİR

 

(ONDOKUZUNCU BASKIYA)

ÖNSÖZ

Değerli okurlar! Rabbimin izni ve sizlerin desteğiyle “Adım Adım Kur’arı Dili”nin ondokuzuncu baskısını yapmış bulunuyoruz. Bu baskının diğerlerinden farkı konuların sonunda yer alan meallerin birkaç ayet dışında “Kur’arı Tahlili” adlı eserimizdeki meallerle değiştirilip yeniden düzenlenmesidir. Öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için mealde Kur’an’ın Arapça orjinaline sadık kalmaya gayret ettik. Her öğrencinin elinde ayrı baskılar olabileceğinden sayfa numaralarını da değiştirmedik.

İkinci baskının önsözünde de belirttiğimiz gibi, “Adım Adım Kur ’an Dilf’m hazırlamaktaki asıl hedefimiz; Kur’ân’ı anlayarak okumaya zemin hazırlamaktır. İşte bu amaçla bu eserin arkasından tatbikat olarak çalışılmak üzere diğer çalışmalarımız olan KUR’AN TAHLİLİ (Fatiha’dan Nas’a dek kelime kelime anlam, irab, sözlük, toplu mana ve tefsir), KUR’AN’DAN SEÇME SURELER ve 30. CÜZ adlı eserlerimizi yayınladık.

Bu eserlerin herbirisinde Kur’ân’ın her ayetinin altında o ayete ait “Sözlük”, ayetin her kelimesinin hemen altında ayrı ayrı Türkçe anlamı, onun altında da o kelimenin irabını (fiil, fail, meful vs. gibi dilbilgisi tahlilini) bulacaksınız. Yine ayetin hemen altında ise toplu meal ve altında “Açıklama” başlığı altında o ayetin tefsirini okuyacaksınız.

Böylece Kur’ân-ı Kerîm deryasına dalacak, ayetlerin bugüne bakan yönlerini keşfe çıkacak ve ilmi çalışmanın zevkini tadacaksınız. Ayette belirtildiği gibi:

“..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9)...

“Kur’an Tahlilî’’ adlı eserimizde geçen Kur’an ayetlerinin sözlüğü okuyucularımızın isteği üzerine sure ve ayet sırasıyla “KUR’AN SÖZLÜĞÜ” adıyla ayrıca basılmıştır.

Yine istek üzerine 3 cilt halinde Fatiha’dan Nas suresine kadar tüm Kur’an’ın kelime kelime anlam, kelime altında özet i’rab (gramer) ve toplu meal içeren eserimiz KUR’AN UFKU “Sözlük İlaveli İ’rablı Kur’an ve Meali” adıyla baskıdan çıkmış bulunmaktadır. Kur’an Tahlili adlı eserden farkı, tefsirinin kaldırılması ve irabların da özet ve gerekli olanının alınmasıyla bir sayfada daha çok alanın görmesinin sağlanmasıdır.

Bu eserler hepimizin dünya ve âhiret saadetine vesile olur inşaallah... Şahsen ben hayatımın en mutlu saatlerini Kur’an başında inceleme yaparken geçirdiğimi itiraf ediyorum.

Rabbimin hepimizi ilmiyle âmil Kur’ân âlimi yapması ve Kur’ân’ın hepimizin ışığı olması duasıyla...

 

Dr. Neclâ Yasdıman

 Mart 2014 İZMİR

Adım Adım Kur'an Dili - Necla Yasdıman


Ortalama Puan
0
Yorum Yaz
Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel içerik MN EĞİTİM ÖĞRETİM YAYINCILIK BİLİŞİM REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz çoğaltıp dağıtılamaz.