MEB; kariyere liyakate dayalı atama görevde yükselme sistemi yetersiz

MEB; kariyere liyakate dayalı atama görevde yükselme sistemi yetersiz

  • 11.03.2019 12:01:45
No icon

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme sistemini yayınladığı raporda zayıflık olarak açıkladı. 

MEB; kariyere liyakate dayalı atama görevde yükselme sistemi yetersiz. Bakanlığın açıkladığı 2018 yılı idare faaliyet raporunda zayıf yönlere de yer verildi. MEB kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sistemini yetersiz buluyor.

ZAYIFLIKLAR ARASINDA YER ALDI

Millî Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu içerisinde MEB bünyesinde yer alan tüm hususlar değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planın da yer alan üstünlükler ve zayıflıkları faaliyet raporunda da yayınlarken açıklamada “Bu kısım Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planında yer alan üstünlükler ve zayıflıklarımız, 2018 yılsonu itibari ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler ışığında değerlendirilerek hazırlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Zayıflıklar;

Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliği

MEB yukarıdaki maddeyi zayıflıklar içerisinde yer verirken MEB’in görevde yükselme konusunda yürürlükte olan, atamalar için kullanılan sistemin kariyer ve liyakat konusunda yetersiz gördüğünü kabul ettiği düşünülebilir.

MEB Personelleri için önemli başlıkların yer aldığı 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu içerisindeki zayıflıklar;

Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği

Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleri ile uyumu

Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygınlık ve yeterliliği

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği

Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sunulan eğitim imkânlarının ve izleme değerlendirme sisteminin yeterliliği

Zorunlu eğitimden ayrılmaların ve devamsızlıkların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının yeterliliği

Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel farklılıklar Bakanlık ile öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki iş birliği Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin politikaların yeterliliği

Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi

Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi

Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu

Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterliliği

Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi

Ücretli öğretmen uygulaması

Bakanlığın bazı birimleri arasındaki, yetki ve sorumluluk çakışması

Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliği

İnsan kaynakları planlama ve yönetim politikalarının yeterliliği

Mevzuatın açıklık, anlaşılırlık ve ihtiyaca uygunluk düzeyi

Eğitim sistemindeki düzenlemelere ilişkin pilot uygulamalarının yeterliliği

Hizmet içi eğitimlerin verimliliği

Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri

Bütçe dağıtımında objektif kriterlerin yeterliliği

İç kontrol sisteminin hayata geçirilme düzeyi

Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi yönetimi sisteminin yeterlilik düzeyi

İzleme ve değerlendirme sisteminin yeterliliği

Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici mekanizmaların yeterliliği

Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim uygulamaları

 

Yorumlar

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel içerik MN EĞİTİM ÖĞRETİM YAYINCILIK BİLİŞİM REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kopyalanamaz, kullanılamaz çoğaltıp dağıtılamaz.