2019 LGS örnek soruları açıklandı

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayımlandı

 

Örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir.

Sayısal bölüm örnek soruları için tıklayınız.

Sözel bölüm örnek soruları için tıklayınız.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları

1. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an-ı Kerim’in kaynağına vurgu yapılmaktadır?

A) “… Bana, Müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.”  (Neml suresi, 91. ayet)

B) “Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl suresi, 98. ayet)

C) “Şüphe yok ki Kur’an’ı sana biz, elbette biz indirdik.” (İnsan suresi, 23. ayet)

D) “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür.” (İsrâ suresi, 9. ayet)

 

2.  “Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.” (Mâûn suresi,1-7. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen tutumlardan biri değildir?

A) Bencillik                    B) Karamsarlık

C) Kibirlenmek               D) Riyakârlık

 

3.     Hz. Peygamber, bir eve misafir olur. Evin hanımı, çocuğuna “Gelirsen sana bir şey vereceğim.” diye seslenir.  Bunun üzerine Hz. Peygamber anneye “Çocuğa ne vereceksin?” diye sorar. O da hurma vereceğini söyler. Bunun üzerine Allah Resulü, “Eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış olurdu.” buyurur.

Bu olayda Hz. Peygamber’in verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anneler çocuklarına merhametli olmalıdır.

B) Çocuklar koruyup gözetilmelidir.

C) Verilen söz yerine getirilmelidir.

D) Başarı ödüllendirilmelidir.

 

4.  Hz. Ali, bir gün Hz. Ömer’in telaş içinde bir yere gittiğini görür ve sorar:

- Müminlerin emiri (halifesi) nereye gidiyorsun? Hz. Ömer:

- Devlete ait develerden biri kaçmış, onu aramaya gidiyorum, diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Ali şöyle der:

- İnan ki senden sonra bu milleti idare edecek olanlara ağır bir yük bırakıyorsun! Herkes senin yaptığını yapamaz! Hz. Ömer karşılık verir:

- Hz. Muhammed’i (sav.) hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa kor- karım ki kıyamet gününde hesabı Ömer’den sorulur.

Hz. Ömer’in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Eşitlik
B) Dürüstlük
C) Güvenilirlik
D) Sorumluluk

 

5.   •  “Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!”  (Kehf suresi, 6. ayet)

•  “(Ey Muhammed!) Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin!” (Şu’arâ suresi, 3. ayet)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne dikkat çekilmektedir?

A) Doğru yola yönlendirme isteğine

B) İslam’ı tebliğ etmedeki cesaretine

C) Yaşanılan sıkıntılı durumlara sabretmesine

D) Şahsına yapılan kaba davranışları hoş görmesine

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE ANLAK BİLGİSİ

1. C

2. B

3. C

4. A

5. A

 

 

 

Copyright © 2016 dindersi.com - Tüm Hakları Saklıdır.