MEB, Adaylık Kaldırma Kılavuzu (AKS) yayınladı!

MEB, Adaylık Kaldırma Kılavuzu (AKS) yayınladı!
Bu kılavuz MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ve 2018/Pr Nu:16 No'lu protokole göre hazırlanmıştır.

1. GENEL AÇIKLAMALAR
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi gereğince oluşturulan 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 19 Ekim 2018 tarih ve 19729239 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde başvuruları alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.

Adaylık Kaldırma Sınavı 09 Aralık 2018 Pazar Günü Saat: 10.00'da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır.
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Kılavuzu için tıklayınız.

sabah.com.tr

Copyright © 2016 dindersi.com - Tüm Hakları Saklıdır.